Plán činnosti na rok 2014

Pravidelné členské akce:

 1. Společný kontakt osob s poruchami komunikace a jejich rodinných příslušníků v prostorách klubu, případně i jinde /kulturní akce/, se zaměřením na psychologickou pomoc osobám s poruchami komunikace, zejména pro potlačením strachu z kolektivu a resocializaci klientů.
 2. Nácvik a trénink komunikačních schopností mobilních osob s využitím PC a speciálního tréninkového programu pro afatiky v prostorách klubu sdružení.
 3. Nácvik a trénink komunikačních schopností imobilních osob s využitím notebooků se speciálním tréninkovým programem Mentio pro afatiky a vlastními tréninkovými programy Občanského sdružení Afázie v domácím prostředí se zapojením rodinných příslušníků.
 4. Výroba a distribuce základních metodických a výukových pomůcek pro pacienty postižených cévní mozkovou příhodou tak, aby pacienti a rodinní příslušníci mědiv tyto pomůcky ihned po pobytu v nemocnici.
 5. Skupinová setkání, společná cvičení.
 6. Nácvik a trénink počítačové komunikace s využitím internetu a elektronické pošty pro klienty klubu Afázie.
 7. Nácvik a trénink reedukace řeči prostřednictvím diktafonů,jejich zapůjčování pro domácí cvičení.
 8. Nácvik a trénink plynulosti verbálního projevu u osob se zadrháváním v řeči pomocí zpožďovače.
 9. Přednášková činnost se zaměřením na rozvoj komunikačních schopností, a to podle potřeby.
 10. Využívání odborné literatury ke zlepšení informovanosti členů, a tím umožnění snazšího vyrovnávání se s těžkou životní situací.

Jednorázové akce:

 1. Nově máme zařazeno v jednorázových akcích muzikoterapii – bubínky. V plánu na rok 2014 je 6 lekcí. V předešlém roce jsme uspořádali s velkým úspěchem dvě lekce
 2. Uspořádání exkurze na přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně, popř. na Praděd. Jsme závislí na možnosti příjezdu autobusem až úplně k cíli, protože převážná část klientů je hůře mobilních
 3. Uspořádání předvánočního setkání pro členy sdružení a rodinné příslušníky
 4. Aktualizace a průběžné doplňování www stránek Občanského sdružení Afázie
 5. Průběžné pořádání zdravotně osvětových besed

Jednorázové akce však nejsou cílem sdružení, sdružení se zaměřuje na pravidelnou, zejména individuální pomoc lidem , kteří tuto pomoc potřebují a bez které by ten „nový start“ byl daleko obtížnější.