Poruchy komunikace – Diagnostika afázie

Orientační vyšetření fatických fukcí

Reaguje na osloveníanone
Hypacusis (z anamnézy)anone
Tvoří hlasanone
Odpoví na otázku (jméno)anone
Artikulaceanone
Orientován místem, časem, osobouanone
Vyhoví jednoduchým příkazůmsprávněnepřesněnevyhoví
Přečte a vyhovíZAVŘETE OČI
anone
Přečte písmenaAMT
Přečte písmenaanone
Podepíše sePravou HKLevou HK
Nakreslí podle potřeby▲ ■ ○

Poznámka

Pro ilustraci uvedu některé další diagnostické testy:
Minnesota Test for Differential Diagnosis of Aphasia (MTDDA), test se zaměřuje na zjištění silných a slabých článků jazykových funkcí, na získání informací pro výběr vhodné terapie.

Porch Index of Communication Ability (PICA), test sestává z 18 subtestů, pořadí úloh je seřazeno od nejtěžší k nejlehčí. Za to je terčem kritiky. Terčem kritiky je také proto, že neobsahuje vyšetření spontánní řeči.

Boston Diagnostic Aphasia Examination (BDAE), autoři testu se zaměřují na popis a chování pacienta. Jedná se o metodu, která je zaměřena především na identifikaci klinických syndromů afázie.

Western Aphasia Battery (WAB), test je svou podstatou velmi podobný BDAE. Rozdíl spočívá ve způsobu kvantifikace. Zavedením sumárního skóre v podobě kvocient afázie AQ, se tento test stává atraktivní.

Aachener Aphasia Test (AAT), diagnostický prostředek, který odpovídá kritériím kladeným na testy afázie. Jde o psycholingvisticky orientovanou metodiku diagnostiky afázie

Literatura:

 1. Cséfalvay, Z. Aktuálna úloha klinickej afaziológie: Dlhodobá a komplexná rehabilitácia osôb s chronickou afáziou. In Kolektiv autorů. Acta aphasiologika II.: Brno: AKL ČR a neurologická klinika Fakultní nemocnice Brno, 2002
 2. Dvořák, J. Logopedický slovník. Žďár nad Sásavou: Logopedické centrum.
 3. Dvořák, J.: Logopedický slovník. Terminologický a výkladový. Žďář nad Sázavou, Logopaedia Clinica, 2001
 4. Kalvach P. Mozkové ischemie a hemoragie. Praha: Grada Publishing, 1997
 5. Kalvach P., a kol., Mozkové ischemie a hemoragie. Praha: Avicenum-Grada, 1997
 6. Koukolík F., Jiřák R., Diagnostiika a léčení syndromu demence. Praha: Grada, 1999
 7. Koukolík F., Lidský mozek. Praha: Portál, 2000
 8. Kulišťák P., Lehečková H., Mimrová M., Nebudová J.: Afázie. Praha: Triton, 1997
 9. 10. Kulišťák, P. Western Aphasia Battery. In PREISS, M., A KOL.: Klinická neuropsychologie. Praha : Grada, 1998
 10. Kulišťák, P.: Neuropsychologie. Praha: Portál, 2003
 11. Lechta, V. a kol. Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha, Portál 2003.
 12. Vokurka, M.; Hugo, J.: Praktický slovník medicíny. Praha : Maxdorf, 1995

PhDr. Mgr. Helena Šišmová, klinický logoped, psycholog