VÝROČNÍ ZPRÁVA AFÁZIE Z.S. ZA ROK 2018

Historie a cíle sdružení:
Afázie z.s. poskytuje pomoc svým klientům zejména formou klubové činnosti. Navštěvují jej klienti s poruchami komunikačních schopností, které vznikly především po cévních mozkových příhodách, neurologických onemocněních a úrazech.

Je všeobecně známo, že cévní mozková příhoda a jiná neurologická onemocnění jsou dnes velmi častá a věková hranice pacientů se bohužel neustále snižuje. Cévní mozková příhoda většinou zasáhne celou osobnost. Při těžkých poruchách komunikačních schopností dochází až k izolaci pacienta od okolního světa. Cílem činnosti občanského sdružení je usnadnění resocializace těmto osobám. Přerušit izolaci těchto osob, poskytovat ujištění, že tréninkem lze dosáhnout postupného trvalého zlepšení. Důležitá je i odborná pomoc rodinným příslušníkům.

Hlavním cílem Afázie z.s. je pomoc při resocializaci osob s poruchami komunikace, metodická a materiálně-technická pomoc osobám i rodinným příslušníkům. Ve sdružení pracuje aktivně a dobrovolně řada pacientů, kteří cévní mozkovou příhodu sami prodělali a dále se snaží pomáhat. Předaná a ověřená vlastní zkušenost je velmi cennou devízou.

Afázie z.s. v roce 2018 svým členům a klientům zajišťoval:

  • speciální PC tréninkový program Mentio pro procvičování řeči a paměti v klubu sdružení
  • zajišťoval předávání informací a poskytoval rady lidem s poruchami řeči, zejména po cévních mozkových příhodách, operacích a úrazech
  • poskytoval metodické a cvičební pomůcky potřebné pro osoby s poruchami řeči tak, aby pacienti a rodinní příslušníci měli tyto pomůcky ihned, tzn. již v nemocnici i po pobytu v nemocnici
  • umožňoval setkávání a výměnu zkušeností nejen členů a klientů, ale i jejich rodin
  • zajišťoval konzultace, informace o odborné pomoci, možnostech léčby, metodický materiál a literaturu, informace o klubech, fondech, nadacích a sdruženích v ČR poskytujících pomoc osobám s poruchami komunikace

Členská základna spolku má v současné době 27 aktivních členů. Členská základna, resp. počet osob z celého okresu Šumperk, kterým Afázie poskytuje každý rok pomoc, je však daleko vyšší.

Pomoc ve formě metodických a cvičných pomůcek, odborné literatury, cvičných PC programů přijme od Afázie nejméně 100 klientů každý rok. Pomoc dostávají klienti bezprostředně po začátku onemocnění v situaci, ve které se ocitli nedobrovolně. Dostanou cvičný materiál hned na lůžku v nemocnici, dostanou potřebnou pomoc v domácím ošetřování, popř. v penzionech a domovech pro seniory. Teprve následně se mohou, pokud mají zájem, stát aktivními členy sdružení a mohou využívat programy klubu.

Dále jsou zapůjčovány diktafony, speciální zpožďovač pro trénink řeči, zejména pro osoby se zadrháváním řeči.

Spolupracujeme s ostatními spolky, které se zabývají obdobnou problematikou.

Spolupracujeme se zařízeními, jako jsou DPS, Domovy důchodců. Poskytujeme tu odbornou pomoc, metodické a cvičné materiály.

Afázie z.s. je zaměřen  na pomoc, která vede k navrácení osob po těžké životní zkoušce, v těchto případech po závažném onemocnění, zpět do plnohodnotného prožívání života. Pomoc nepotřebují jen klienti, kterých se problém s komunikací nejvíc týká, ale i jejich rodiny.  Komunikační bariéra jednoho člena rodiny je většinou velkou psychickou zátěží pro všechny.

PhDr. Mgr. Helena  Šišmová
předseda spolku