Poděkování sponzorům

Občanské sdružení Afázie

je neziskovou organizací, která funguje z dotací, příspěvků a darů.

Velmi si toho vážíme a jsme si vědomi toho, že bez této pomoci by sdružení fungovat nemohlo. Žádná dobročinná organizace neumí fungovat bez finančních dotací a darů.

Všichni členové sdružení pracují dobrovolně, bez nároku na mzdu nebo honorář.

Pokud se rozhodnete pro finanční pomoc, bude Vám vyplněna řádná darovací smlouva pro možnost uplatnění slevy na dani podnikatelských subjetků.

Velmi děkujeme za finanční podporu v roce 2018 – 2019: